Terms and Conditions

Terms and Conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ufabetulinolm3.com ผู้ใช้บริการทุกท่านจำเป็นที่จะต้องยอมรับข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เว็บไซต์แห่งนี้ได้มีการกำหนดเอาไว้ เพื่อให้เป็นไปตามแบบแผนในการให้บริการ โดยจะจำแนกรายละเอียดได้เป็นหัวข้อย่อย ๆ ดังนี้

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. ผู้ใช้บริการทุกท่านต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่ได้กำหนดเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น การวางเดิมพัน , การฝากเงิน , การถอนเงิน โดยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่ได้กำหนดเอาไว้
  2. ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา ภาพ เสียง หรือข้อมูลอื่น ๆ ไม่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต
  3. ข้อบังคับและเงื่อนไขบนเว็บไซต์แห่งนี้ จะถูกควบคุมโดยกฎหมาย การฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกไต่สวนตามกฎหมาย
  4. ufabetulinolm3.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อบังคับต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. การใช้บริการ ufabetulinolm3.com ถือเป็นการยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดเอาไว้
  6. ufabetulinolm3.com จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการใช้บริการของเรา ไม่ว่าจะเป็นระบบการเล่นเกม หรือฟังก์ชั่นต่างๆ
  7. ทางเว็บไซต์แห่งนี้จะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่าน ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกกับบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิก
  8. ผู้ใช้บริการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และการสมัครสมาชิกจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ทางเว็บไซต์แห่งนี้สามารถยกเลิกสมาชิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. หากเกิดความเสียหายขึ้นไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางเว็บ ufabetulinolm3.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบ รวมไปถึงการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการกับเว็บของเรา
  10. หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ กรุณาติดต่อเรา ผ่านทาง contact@ufabetulinolm3.com
สมัครสมาชิก